fbpx

Etterspørselen etter fagarbeidere med spisskompetanse på barn og unges rusproblematikk er sterkt økende

Rusproblematikk er et økende problem blant barn og unge. Derfor er undervisning tilpasset denne gruppen lagt til i fagskoleutdanningen miljøarbeid innen rus.

Hvorfor er det viktig med kompetanse på rus blant barn og ungdom?

Det er behov for at ansatte som jobber med barn og unge kan håndtere rusproblematikk og rusrelaterte lidelser på best mulig måte, og at de lærer seg å se de tidlige tegnene på at et barn eller en ungdom har startet med rus.

Det er også viktig at ansatte lærer å se barn av foreldre/foresatte med rusproblematikk for å sette inn tidlig tiltak slik at barn ikke utvikler samme problematikk eller får andre vansker som følge av å være, eller ha vært pårørende.

Hvilke konsekvenser kan rusbruk hos barn og unge medføre?

Barn og unge har en lavere terskel enn tidligere for å prøve ut rusmidler. De yngste er helt ned i 12 til 13-års alderen. Bruk av rusmidler i ung alder kan gi betydelige langtidsvirkninger som psykose og problemer med konsentrasjon og læring. Det er derfor viktig å oppdage og håndtere rusmiddelbruk så tidlig som mulig.

Noen barn og unge er pårørende til foresatte med rusproblematikk. Disse barna er i risikogruppen når det gjelder å utvikle vansker som senere kan utvikle seg til et rusproblem, noe det er viktig å være oppmerksom på i barnehage og skole. Et godt og bevisst miljøarbeid med systematisk tilretteleggelse av fysiske, psykiske og sosiale faktorer i miljøet rundt barn og unge med rusproblematikk er viktig for å få til en endring gjennom personlig vekst og utvikling. Statistisk viser det seg at personer som får en ruslidelse senere i livet, har hatt en tidlig rusmiddeldebut noe det er viktig å jobbe med å forhindre.

Hvorfor heve kompetansen innen rusproblematikk hos barn og unge?

Alle ansatte som jobber med mennesker som på en eller annen måte er utsatt for rus, enten det er barn, ungdom, voksne, eldre eller foresatte til personer med et rusproblem er en ettertraktet ressurs i dagens samfunn med et økende rusproblem.

Med fagskoleutdanningen miljøarbeid innen rus får du kunnskap om de utfordringer som møtes med hensyn til rusmisbruker, og mulighet til en meningsfull karriere hvor du bidrar til å gjøre en forskjell i livet til mange.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *