fbpx

DAGHØYSKOLEN – en skjult perle for mange

Marianne Leirvåg er Daghøyskolens nye daglige leder: 

– Jeg ønsker at denne perlen skal skinne for enda flere!     

Det er en takknemlig og ydmyk Marianne Leirvåg som går inn i rollen som Daghøyskolens daglige leder, etter ni år som veileder. – Nå får jeg mulighet til å bidra til en positiv livsendring for enda flere. Dette gleder jeg meg stort til!  

Da det ble kjent at Svein Gurvin skulle trekke seg tilbake etter 15 år som daglig leder, bestemte Marianne seg raskt for at hun skulle søke på stillingen.  

– Gjennom mange år som veileder, har jeg kommet tett på elevene og sett de enorme livsendringene mange har hatt under oppholdet her. Det har vært svært givende. Samtidig er det godt å kunne ta et steg videre. Som daglig leder har jeg mulighet til å bidra til at vi når ut til enda flere, for etter 27 års drift er det fortsatt mange som ikke har hørt om Daghøyskolen eller vet hva den står for. Sammen med mine kolleger skal vi  

jobbe mot å ha fulle kurs, og gjerne ventelister.  

– Økt synlighet vil være et viktig fokus for meg, i tillegg til å skape gode rammer for ansatte og elever. Jeg vil forvalte og bygge videre på alt det gode som er skapt her gjennom mange år – men med et nytt blikk med min erfaring og min bakgrunn.   

– Og jeg skal fortsatt jobbe med mennesker som veileder, ikke kun være en leder, legger hun raskt til.  

Tall og mennesker 

Marianne er født og oppvokst i Fredrikstad, og er utdannet økonom. I 25 år jobbet hun med lønn, revisjon og økonomi, og trivdes godt med det. Men i tillegg til sin forkjærlighet til tall, har hun også alltid vært glad i å jobbe med mennesker – og tok ulik videre utdanning i den retningen. Hun utdannet seg blant annet som NLP-coach (NLP er en forkortelse for Nevro Lingvistisk Programmering og er kort fortalt læren om hvordan du finner frem til de beste ressursene i deg selv og hos andre) og startet eget foretak som instruktør og kursholder innen mindfullness, yoga etc., som hun fortsatt driver.  

– En tidligere ansatt her ved Daghøyskolen sa til meg at jeg burde søke meg hit, fordi hun mente jeg hadde de egenskapene som passet inn. Så da det dukket opp en 40 prosent stilling, søkte jeg – og fikk jobben. Dermed reduserte jeg økonomijobben til 50 prosent, samtidig som jeg også kunne drive instruktørvirksomheten.  

Jobbet frivillig for Gatemagasinet 

Et viktig bakteppe for at Marianne ble fristet av stillingen ved Daghøyskolen, er flere år med frivillig arbeid for gatemagasinet = Fredrikstad.   

– Det var daværende redaktør Mona Eieland som inviterte meg ned på kontoret for å bli kjent med arbeidet og selgerne deres. Å komme tett innpå menneskene på den siden av samfunnet, gjorde ekstremt inntrykk på meg. Jeg møtte mange fantastiske folk med sterke historier, som ga meg livskunnskap om hvor tilfeldig det ofte er om man blir såkalt «vellykket» eller møter et liv med store utfordringer.   

– De møtene berørte meg og ble en del av min vei videre.  

Kreative fag 

I tillegg til sin daglig rolle-funksjon, skal Marianne fortsatt være veileder for kurstilbudet «Kreative fag», hvor elevene jobber med keramikk, glassarbeid, tegning, maling, tekstil og garn osv. Her skapes det mye mestring og glede! 

– Men det er livsmestringen som er den viktigste øvelsen for alle kursene, med felles sosiale holdepunkter gjennom sosiale aktiviteter, morgensamling, felles lunsj osv. Det er en del av å kunne bli kjent med flere mennesker.  

– Også jevnlige utflukter, også med overnatting, med alle linjene er en viktig del av sosialiseringen – som vi har svært god erfaring med. Ofte dannes det vennskap mellom elevene, og de møtes også i fritiden. De fleste sier at de får venner her. 

– Jeg har også jevnlig yoga og mindfulness med elevene, og to ganger i uka er vi på trening sammen. Det er fint å møtes også på andre arenaer, og også der kunne oppleve sosialisering, mestring og glede sammen. 

– Det er en stor glede å se at folk mestrer oppgavene og en større del av livet sitt, og jeg får ta del i mange rørende øyeblikk. I tillegg lærer jeg masse av elevene, som beriker mitt eget liv. Derfor er jeg glad for at det er rom for å jobbe tett på elevene også som daglig leder.   

God samfunnsøkonomi 

I tillegg til at Daghøyskolen bidrar til et bedre liv for elevene, er det også god samfunnsøkonomi. I følge statistikker, koster narkotikasaker politi, domstoler og kriminalomsorgen i sum ca. 2,5 milliarder kroner i året. Behandling av rusproblemer koster om lag 4,8 milliarder kroner. Arbeidslivets produksjonstap er satt til 1,7 milliarder, mens tapt livskvalitet for pårørende er anslått til 0,9 milliarder kroner.  

– Om vi klarer å motivere og utruste ett menneske til å komme seg videre i livet og bidra til felleskapet, er dette en enormt god investering.  

Hun minner samtidig på at alle er gode på noe.  

– Veiledernes hovedoppgave er hente fram de egenskapene og få elevene til føle mestring. Skal vi lykkes med målet, er vi helt avhengig av å skape gode, sosiale rammer. Det vi si at elevene blir møtt på en god måte, føler seg trygge og blir savnet når de ikke kommer.  

– Vi trenger alle bekreftelser på at vi eksisterer!  

1 thoughts on “DAGHØYSKOLEN – en skjult perle for mange

  1. Birgit Klevås says:

    Veldig godt skrevet, Marianne. Jeg har stor tro på at du klarer denne viktige jobben helt utmerket. Du har så absolutt de riktige tankene og forutsetningene for det. Og ja, det er kjempeviktig at Daghøyskolen blir mer synlig og kjent. Jeg ønsker deg lykke til. Hilsen, Birgit Klevås

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *